1. b osztály

Osztályfőnök Sallay Niké
Napközis nevelő
Karosiné Budaházi Beáta
Osztálylétszám 32 fő
Terem: kisépület 43.

 

 

 

 

 

 Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 
Matematika
 
Technika
 
Vizuális kultúra
 
Testnevelés
 
Német nyelv
 
Német népismeret
Ének-zene
 
Etika
 
Hit- és erkölcstan