4. a osztály

Osztályfőnök Molnár Anita
Napközis nevelő
Krajnc Lászlóné
Osztálylétszám 29 fő
Terem III./22.

 

 

 

 
 
Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Molnár Anita
Matematika
Molnár Anita
Technika
Molnár Anita
Vizuális kultúra
Molnár Anita
Testnevelés
Szilágyi-Katona Tímea
Német nyelv
Bris Ágnes, Csomó Annamária
Népismeret
Bris Ágnes, Csomó Annamária
Ének-zene
Rosta Beáta
Környezetismeret
Csomó Annamária
Etika
Molnár Anita
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Gerlachfalvy Réka