4. a osztály

Osztályfőnök Molnár Anita
Napközis nevelő  
Osztálylétszám 29 fő
Terem III./22.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 
Matematika
 
Technika
 
Vizuális kultúra
 
Testnevelés
 
Német nyelv
 
Német népismeret
Ének-zene
 
Környezetismeret
 
Etika
 
Hit- és erkölcstan