6. a osztály

Osztályfőnök Dénes Tünde
Osztálylétszám 31 fő
Terem I./21.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde
Tánc és dráma
Matematika
Nagy Róza
Technika
Szaplonczay Gabriella
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Juhász Eszter
Német nyelv
Kiss Zsófia, Kunn Anett
Német népismeret
Kiss Zsófia, Kunn Anett
Ének-zene
Dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Szepesvári Jana
Osztályfőnöki
Dénes Tünde
Informatika
Krajnc László
Természetismeret/Biológia
Tudjáné Sótér Éva
Etika
Dénes Tünde
Hit-és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Gerlachfalvy Réka