6. a osztály

Osztályfőnök Lázárné Pócza Ágnes
Osztálylétszám 26 fő
Terem II./20.

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Lázárné Pócza Ágnes
dráma és tánc
matematika Szabóné Varga Erzsébet
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra Tóth Márta
testnevelés Herberth Pál
német nyelv Heinemann Csilla
Kovács-Scheffer Zsuzsa
népismeret
ének-zene
Dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
Fetterné Szőnyi Éva
Kiss Zsófia
osztályfőnöki
Lázárné Pócza Ágnes
informatika Fehér-Oláh Noémi
természetismeret
Tudjáné Sótér Éva
etika/hit- és erkölcstan
Dénes Tünde
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet