7. b osztály

Osztályfőnök Fehér-Oláh Noémi
Osztálylétszám 17 fő
Terem I./11.

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Fehér-Oláh Noémi
matematika Nagy Róza
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés Filó Tamás
német nyelv Heinemann Csilla
Dr. Havassyné Csontos Katalin
népismeret Heinemann Csilla
ének-zene Dr. Gullerné Huszti Edit
angol nyelv
Légrádi Judit Fruzsina
történelem Szepesvári Jana
osztályfőnöki Fehér-Oláh Noémi
informatika Fehér-Oláh Noémi
biológia Tudjáné Sótér Éva
fizika Szabóné Varga Erzsébet
kémia Karsay-Bagota Orsolya
földrajz Bris Ágnes
etika/hit- és erkölcstan
Dr. Havassyné Csontos Katalin
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet