7. b osztály

Osztályfőnök Kiss Zsófia
Osztálylétszám 24 fő
Terem I./11.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Lázárné Pócza Ágnes
Matematika
Szabóné Varga Erzsébet
Technika
Szaplonczay Gabriella
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Herbert Pál
Német nyelv
Kiss Zsófia, Urbán Julianna
Német népismeret
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Urbán Julianna
Osztályfőnöki
Kiss Zsófia
Informatika
Fehér-Oláh Noémi
Biológia
Szaplonczay Gabriella
Fizika
Szabóné Varga Erzsébet
Kémia
Karsay-Bagota Orsolya
Földrajz
Bris Ágnes
Etika
Kiss Zsófia
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta, Molnarova Alžbeta