7. c órarend

2017/2018-as tanév

"A" hét

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Földrajz
Matematika
Fizika
Történelem
Magyar
2. Német/
Angol
Történelem
Biológia
Technika
Német
3. Német/
Angol
Testnevelés
Etika/Hit- és erkölcstan
Földrajz
Osztályfőnöki
4. Fizika
Kémia
Vizuális kultúra Testnevelés
Informatika
5. Magyar
Magyar
Német/
Angol
Matematika
Matematika
6.
Matematika
Német
Német/
Angol
Ének
Testnevelés
7.
Testnevelés
Népismeret
Testnevelés
Német

 

"B" hét

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Biológia
Magyar
Fizika
Földrajz
Matematika
2. Német/
Angol
Történelem
Biológia
Technika
Német
3. Német/
Angol
Testnevelés
Etika/Hit- és erkölcstan
Történelem
Osztályfőnöki
4. Matematika
Kémia
Német/
Angol
Testnevelés
Informatika
5. Magyar
Matematika
Német/
Angol
Kémia
Magyar
6.
Ének
Német
Vizuális kultúra Magyar
Testnevelés
7.
Testnevelés
Népismeret
Testnevelés
Német