8. a órarend

2017/2018-as tanév

"A" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Német
Német/
Angol
Német
Történelem
Biológia
2. Kémia
Német/
Angol
Testnevelés
Fizika
Magyar
3. Informatika
Történelem
Földrajz
Matematika
Német/
Angol
4. Testnevelés
Magyar
Kémia
Német
Német/
Angol
5. Népismeret
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Magyar
Testnevelés
6. Magyar
Biológia
Matematika
Testnevelés
Osztályfőnöki
7.
Ének
Testnevelés

Vizuális kultúra

  

"B" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Német
Német/
Angol
Kémia
Történelem
Magyar
2. Földrajz
Német/
Angol
Testnevelés
Matematika
Matematika
3. Informatika
Magyar
Matematika
Fizika
Német/
Angol
4. Testnevelés
Matematika
Német
Magyar
Német/
Angol
5. Népismeret
Fizika
Etika/Hit- és erkölcstan
Vizuális kultúra Testnevelés
6. Történelem
Biológia
Földrajz
Testnevelés Ének
7. Osztályfőnöki
Testnevelés

Német