1. b órarend

2017/2018-as tanév

    "A" és "B" hét

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar
Magyar
Magyar
Magyar
Magyar
2. Német
Testnevelés
Német
Matematika
Matematika
3. Matematika
Matematika
Magyar
Ének
Német
4. Ének
Német
Testnevelés
Német
Testnevelés
5. Testnevelés
Napközi
Technika
Napközi
Magyar
6.
Napközi
Népismeret
Napközi
Testnevelés/Tánc
Napközi
7.
Vizuális kultúra
Etika/Hit- és erkölcstan