1. a osztály

Osztályfőnök Molnár Márk
Napközis nevelő
Szabó Nikoletta
Osztálylétszám 32 fő
Terem kisépület 42.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Molnár Márk
Matematika
Kubinyiné Pogány Rita
Technika
Szabó Nikoletta
Vizuális kultúra
Szabó Nikoletta
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Balla Adrienn, Molnár Márk
Német Népismeret
  Balla Adrienn, Molnár Márk
Ének-zene
Rosta Beáta, Szabó Nikoletta
Etika
Molnár Márk
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Gerlachfalvy Réka