1. a osztály

Osztályfőnök Molnár Márk
Napközis nevelő
Szabó Nikoletta
Osztálylétszám 32 fő
Terem kisépület 42.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 
Matematika
 
Technika
 
Vizuális kultúra
 
Testnevelés
 
Német nyelv
 
Német Népismeret
Ének-zene
 
Etika
 
Hit- és erkölcstan