2. b osztály

Osztályfőnök Kocsis Márta
Napközis nevelő Dóka Barbara
Osztálylétszám 27 fő
Terem III./30.
 
 

 Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Kocsis Márta
Matematika
Dóka Barbara
Technika
Karosiné Budaházi Beáta
Vizuális kultúra
Dóka Barbara
Testnevelés
Bertalan Tünde Erzsébet
Német nyelv
Kocsis Márta,

Kollárné Mázsik Krisztina 

Német népismeret
Ének-zene
Rosta Beáta
Környezetismeret
Kocsis Márta
Etika
Kocsis Márta
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Gerlachfalvy Réka