3. a órarend

2017/2018-as tanév 

  "A" és "B" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar
Magyar
Magyar
Német
Magyar
2. Magyar
Német
Magyar
Etika/Hit- és erkölcstan
Testnevelés
3. Matematika
Matematika
Testnevelés
Testnevelés/Tánc
Matematika
4. Német
Környezet
Matematika
Magyar
Technika
5. Napközi
Testnevelés
Német
Napközi
Német
6. Testnevelés
Napközi
Napközi
Népismeret
Napközi
7. Ének
Vizuális kultúra
Ének