3. a órarend

2019/2020-as tanév 

  "A" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.  Magyar  Környezet Magyar  Magyar Magyar
2.  Testnevelés Német  Magyar Magyar  Matematika
3. Matematika  Matematika  Német Etika/Hit- és erkölcstan  Német
4. Német  Magyar  Testnevelés/Tánc Ének Technika
5. Napközi  Ének  Matematika Német  Testnevelés
6. Vizuáli kultúra Napközi  Napközi Napközi  Napközi
7. Népismeret  Testnevelés   Testnevelés  

 

"B" hét


Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
1.
 Magyar Környezet Magyar Magyar Magyar
2.
 Testnevelés Német Magyar  Magyar Matematika
3.
 Matematika  Matematika  Német  Etika/Hit-és erkölcstan Német
4.
 Német Magyar  Testnevelés/Tánc  Ének Technika
5.
Napközi Ének  Matematika  Német Testnevelés
6.
 Vizuális kultúra  Napközi  Napközi  Napközi Napközi
7.
Népismeret  Testnevelés   Testnevelés