3. b órarend

2017/2018-as tanév 

  "A" és "B" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar
Német
Matematika
Német
Magyar
2. Matematika
Magyar
Testnevelés
Etika/Hit- és erkölcstan
Német
3. Német
Magyar
Német
Magyar
Matematika
4. Környezet
Technika
Ének
Testnevelés
Ének
5. Napközi
Népismeret
Magyar
Matematika
Testnevelés/Tánc
6. Magyar
Napközi
Napközi
Napközi
Napközi
7. Testnevelés
Testnevelés

Vizuális kultúra