3. a osztály

Osztályfőnök Nagyné Török Márta
Napközis nevelő Gál Anna
Osztálylétszám 32 fő
Terem II./29.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 
Matematika
Technika
Vizuális kultúra
Testnevelés
 
Német nyelv
 
Német népismeret
Ének-zene
 
Környezetismeret
 
Etika
 
Hit- és erkölcstan