3. a osztály

Osztályfőnök Molnár Márk
Naköziotthon-vezető Karosiné Budaházi Beáta
Osztálylétszám 31 fő
Terem III./28.

 

 Az osztályban tanító pedagógusok

 

magyar nyelv és irodalom Molnár Márk
matematika Kubinyiné Pogány Rita
technika
Karosiné Budaházi Beáta
vizuális kultúra Karosiné Budaházi Beáta
testnevelés Bertalan Tünde
környezetismeret Molnár Márk
Karosiné Budaházi Beáta
német nyelv Molnár Márk
Föedl Nóra
népismeret
ének-zene Sallay Niké
Rosta Beáta
etika/hit- és erkölcstan
Molnár Márk
Karosiné Budaházi Beáta
Bano Blandina nővér