4. b órarend

 

  2019/2020-as tanév

 

     "A" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar Testnevelés Testnevelés Ének Matematika
2.  Magyar Német  Matematika Etika/Hit- és erkölcstan  Magyar
3.  Matematika Matematika Német Magyar  Német
4. Testnevelés (tánc)  Magyar Környezet Német  Környezet
5. Német  Magyar  Magyar Napközi  Népismeret
6.  Napközi  Napközi  Ének  Testnevelés (úszás)  Napközi
7.
Technika  Vizuális kultúra   Testnevelés (úszás)  

 

"B" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar  Testnevelés  Testnevelés Ének Magyar
2.  Magyar  Német  Matematika  Etika/Hit-és erkölcstan Matematika
3.  Matematika Matematika Német  Magyar  Német
4.  Testnevelés/Tánc  Magyar Környezet  Német  Környezet
5. Német  Magyar  Magyar  Napközi Népismeret
6. Napközi Napközi Ének Testnevelés/Úszás Napközi
7.
Technika Vizuáli kultúra   Testnevelés/Úszás