4. b osztály

Osztályfőnök Koródi Csilla
Napközis nevelő Jánki Judit
Osztálylétszám  
Terem III./28

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Technika

Vizuális kultúra

Testnevelés

Német nyelv

Népismeret

Ének-zene

Környezetismeret

Etika

Hit- és erkölcstan