5. a osztály

Osztályfőnök Juhász Eszter
Osztálylétszám 32 fő
Terem II./12.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 
Matematika
 
Vizuális kultúra
 
Testnevelés
 
Német nyelv
 
Német népismeret
 
Ének-zene
 
Történelem
 
Osztályfőnöki
 
Informatika
 
Természetismeret
 
Technika
 
Etika
 
Hit- és erkölcstan