6. b osztály

Osztályfőnök Nagy Róza
Osztálylétszám 29 fő
Terem I./20.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Lázárné Pócza Ágnes
Tánc és dráma
Matematika
Nagy Rózamárta
Vizuális kultúra
Tóth  Róza
Testnevelés
Juhász Eszter
Német nyelv
Dr. Havassyné Csontos Katalin,
Kovács-Scheffer Zsuzsanna

Német népismeret
Dr. Havassyné Csontos Katalin,
Kovács-Scheffer Zsuzsanna
Ének-zene
Dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Dr. Havassyné Csontos Katalin
Osztályfőnöki
Nagy Róza
Informatika
Krajnc László
Technika
Szaplonczay Gabriella
Természetismeret
Tudjáné Sótér Éva
Etika
Dr. Gullerné Huszti Edit
Hit-és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Gerlachfalvy Réka