7. a osztály

Osztályfőnök Föedl Nóra
Osztálylétszám 18 fő
Terem III./31.

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Lázárné Pócza Ágnes
matematika Nagy Róza
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés Filó Tamás
német nyelv Föedl Nóra
Ladomérszkyné Németh Krisztina
népismeret
ének-zene Dr. Gullerné Huszti Edit
angol nyelv Légrádi Judit Fruzsina
történelem Légrádi Judit Fruzsina
osztályfőnöki Föedk Nóra
informatika Krajnc László
biológia Tudjáné Sótér Éva
fizika Szabóné Varga Erzsébet
kémia Karsay-Bagota Orsolya
földrajz Bris Ágnes
etika/hit- és erkölcstan
Dr. Havassyné Csontos Katalin
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet