7. a osztály

Osztályfőnök Tudjáné Sótér Éva
Osztálylétszám 20 fő
Terem I./15.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde Margit
Matematika
Nagy Róza
Technika
Szaplonczay Gabriella
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Tudjáné Sótér Éva
Német nyelv
Heinemann Csilla,
Kun Anett
Német népismeret
Ének-zene
Dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Dr. Havassyné Csontos Katalin
Osztályfőnöki
Tudjáné Sótér Éva
Informatika
Csintalan Tamás
Biológia
Tudjáné Sótér Éva
Fizika
Csintalan Tamás
Kémia
Karsay-Bagota Orsolya
Földrajz
Bris Ágnes
Etika
Dr. Havassyné Csontos Katalin
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Gerlachfalvi Réka