8. b osztály

Osztályfőnök Havassyné Csontos Katalin
Osztálylétszám  
Terem  III./31

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Vizuális kultúra

Testnevelés

Német nyelv

Német népismeret

Angol nyelv

Ének-zene

Történelem

Osztályfőnöki

Etika

Hit- és erkölcstan

Informatika

Biológia

Fizika

Kémia

Földrajz