8. a osztály

Osztályfőnök Lázárné Pócza Ágnes
Osztálylétszám 20 fő
Terem III./13.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 
Matematika
 
Vizuális kultúra
 
Testnevelés
 
Német nyelv
 
Német népismeret
 
Angol nyelv
 
Ének-zene
 
Történelem
 
Osztályfőnöki
 
Informatika
 
Biológia
 
Földrajz
 
Fizika
 
Kémia
 
Etika
 
Hit- és erkölcstan