1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~

Iskolánk nem titkolt célja, hogy tanulóinkat német nyelvből magas szinten készítsük fel.

A DSD I nyelvvizsgát a 2011/2012. tanév óta szerezhetik meg a nyolcadikosok. A diploma az eredménytől függően A2 vagy B1 típusú nyelvvizsgának felel meg. Ezt a vizsgát kimondottan az általános iskolás korosztálynak fejlesztették ki, akik német nemzetiségi illetve két tanítási nyelvű iskolában tanulnak, minimum öt órában.

Mint minden nyelvvizsga, a DSD I nyelvvizsga is két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből. Az írásbeli részt az ország összes érintett intézményében ugyanabban az időpontban írják meg a nyolcadikosok. Az írásbeli vizsgarész három részből áll: olvasott szöveg értéséből, hallott szöveg értéséből és szövegalkotásból. A szövegértés és hallásértés vizsgarész 5-5 szövegből áll, a szövegalkotás során egy adott témáról kell a felsorolt szempontok segítségével egy összefüggő szöveget írni. Az írásbeli részt központilag értékelik Németországban.

A szóbeli vizsgarész lebonyolítására más időpontban kerül sor.

A szóbeli rész, amely egy kéttagú bizottság előtt zajlik, két részből tevődik össze. Az első feladatban a tanuló társalgást folytat hétköznapi témákról. A második rész egy előre elkészített prezentáció bemutatásával kezdődik és a téma alapján felmerülő kérdések megválaszolásával zárul.

Iskolánk biztosítja a felkészülést egyrészt tanórákon, másrészt délutáni foglalkozások keretében. Próbavizsgákat is tartunk, hogy mind a diákok, mind a szülők képet kapjanak a tanuló nyelvi szintjéről. A próbavizsgát 3 hetedik osztályos tanuló mutatja be a nyolcadikosoknak.

Milyen előnyökkel jár ez a nyelvvizsga?

  • Vizsgahelynek megjelölt intézményként tanulóinknak a vizsga megfelelő létszám esetén az iskolában van;
  • Tanulóink számára ingyenes;
  • Saját nyelvtanár vizsgáztathatja a tanulóit; a felkészítés és a vizsga díja térítésmentes;
  • Szóbeli vizsga előtt a próbavizsgát tartunk;
  • Sikeres vizsga esetén B1 vagy A2 szintű nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvány szerezhető;
  • Jó alapokat biztosít a középiskolai tanulmányok megkezdése előtt;
  • Jó lehetőség a tanulók szintfelmérésére.