1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Márkus Melinda
Napközis nevelő
Melis Mihály
Osztálylétszám
25 fő
Terem
II./23

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Márkus Melinda

matematika

Márkus Melinda

technika

Márkus Melinda

vizuális kultúra

Márkus Melinda

testnevelés

Herberth Pál 

német nyelv

Csomó Annamária   Rosta Beáta

népismeret

Csomó Annamária   Rosta Beáta

ének-zene

Márkus Melinda   Rosta Beáta

környezetismeret

Rosta Beáta

etika

Márkus Melinda

hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Molnár István