1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Krajnc László
Osztálylétszám
24 fő
Terem
III./31

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Bessenyei Csenge

matematika

Szabóné Varga Erzsébet

vizuális kultúra

Tóth Márta

testnevelés

Herberth Pál

német nyelv

dr. Havassyné Csontos Katalin
Kovács-Scheffer Zsuzsanna

Németh Melanie – anyanyelvi tanár

népismeret

 dr. Havassyné Csontos Katalin

angol nyelv

Foltin Gabriella

ének-zene

dr. Gullerné Huszti Edit

történelem

dr. Havassyné Csontos Katalin

osztályfőnöki

Krajnc László

informatika

Krajnc László

biológia

Tudjáné Sótér Éva

fizika

Krajnc László

kémia

Karsay-Bagota Orsolya

földrajz

Bris Ágnes

etika

Dénes Tünde

hit-és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett