1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Molnár-Tóth Ágnes
Napközis nevelő
Molnárné Fazekas Szilvia
Osztálylétszám
31 fő
Terem
III./30

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Molnár-Tóth Ágnes

matematika

Molnár-Tóth Ágnes

technika és tervezés

Molnár-Tóth Ágnes

vizuális kultúra

Molnár-Tóth Ágnes

testnevelés

Molnár-Tóth Ágnes

német nyelv

Molnár Márk
Molnárné Fazekas Szilvia

népismeret

Molnár Márk
Molnárné Fazekas Szilvia

ének-zene

Gibárszki Niké

etika

Molnár-Tóth Ágnes

Hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett