1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Molnárné Fazekas Szilvia
Napközis nevelő
Dörnyeiné Berke Anna
Osztálylétszám
31 fő
Terem
III./29.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Molnárné Fazekas Szilvia

matematika

Márkus Melinda

technika és tervezés

Karosiné Budaházi Beáta

vizuális kultúra

Karosiné Budaházi Beáta

testnevelés

Bertalan Tünde
Szabó Anna Lili

német nyelv

Koródi Csilla
Molnárné Fazekas Szilvia

népismeret

Molnárné Fazekas Szilvia

ének-zene

Rosta Beáta

környezetismeret

Molnárné Fazekas Szilvia

etika

Molnárné Fazekas Szilvia

hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett


digitális kultúra
 

Striczki-Balla Adrienn