1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Kubinyiné Pogány Rita
Napközis nevelő
Pető Katalin
Osztálylétszám
30 fő
Terem
II./23.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Kubinyiné Pogány Rita
Molnár-Tóth Ágnes

matematika

Kubinyiné Pogány Rita

technika és tervezés

Kubinyiné Pogány Rita

vizuális kultúra

Kubinyiné Pogány Rita

testnevelés

Bertalan Tünde

német nyelv

Gál Anna
Kocsis Márta

népismeret

Gál Anna
Kocsis Márta

ének-zene

Rosta Beáta

Környezetismeret

Gál Anna

etika

Kubinyiné Pogány Rita

Hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett