1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Sallay Niké
Napközis nevelő
Karosiné Budaházi Beáta
Osztálylétszám
32 fő
Terem
III./29

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Sallay Niké

matematika

Sallay Niké

technika

Karosiné Budaházi Beáta

vizuális kultúra

Sallay Niké

testnevelés

Balla Adrienn   Herberth Pál

német nyelv

Balla Adrienn   Gál Anna

népismeret

Balla Adrienn   Gál Anna

ének-zene

Rosta Beáta   Sallay Niké

Környezetismeret

Balla Adrienn

etika

Sallay Niké

Hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett