1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Csomó Annamária
Napközis nevelő
Kovács Krisztina
Osztálylétszám
30 fő
Terem
II./22.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Csomó Annamária

matematika

Kubinyiné Pogány Rita

technika és tervezés

Kovács Krisztina

vizuális kultúra

Kovács Krisztina

testnevelés

Bertalan Tünde

német nyelv

Csomó Annamária
Koródi Csilla

népismeret

Csomó Annamária
Koródi Csilla

ének-zene

Rosta Beáta

Környezetismeret

Csomó Annamária

Etika

Csomó Annamária

Hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett