1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Molnár Márk
Napközis nevelő
Szabó Nikoletta
Osztálylétszám
29 fő
Terem
III./28

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Molnár Márk

matematika

Szabó Nikoletta

technika

Szabó Nikoletta

vizuális kultúra

Szabó Nikoletta

testnevelés

Molnár Márk   Eszenyi Mária Zsuzsanna

német nyelv

Balla Adrienn    Molnár Márk

népismeret

Balla Adrienn    Molnár Márk

ének-zene

Rosta Beáta

Környezetismeret

Molnár Márk

Etika

Molnár Márk

Hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett