1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Kubinyiné Pogány Rita
Napközis nevelő
Francisko-Machado-Cardoso Franciska
Osztálylétszám
31 fő
Terem
III./30

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Kubinyiné Pogány Rita  

matematika

Kubinyiné Pogány Rita

technika

Kubinyiné Pogány Rita

testnevelés

Kubinyiné Pogány Rita

német nyelv

Gál Anna, Kocsis Márta

népismeret

Gál Anna

ének-zene

Rosta Beáta

vizuális kultúra

Kubinyiné Pogány Rita

etika

Kubinyiné Pogány Rita

Hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Molnár István