1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Kocsis Márta
Napközis nevelő
Karácsony-Ráczová Boglárka, Rosta Beáta
Osztálylétszám
22 fő
Terem
III./30

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Kocsis Márta

matematika

Sinkó Barbara

technika és tervezés

Kocsis Márta

testnevelés

Bertalan Tünde
Kocsis Márta

német nyelv

Kocsis Márta
Kollárné Mázsi Krisztina

népismeret

Kocsis Márta

ének-zene

Rosta Beáta

vizuális kultúra

Karosiné Budaházi Beáta

etika

Kocsis Márta

Hit- és erkölcstan

Jesó Eszter
Karosiné Budaházi Beáta