1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Molnár-Tóth Ágnes
Napközis nevelő
Nagyné Török Márta
Osztálylétszám
32 fő
Terem
kisépület 42.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Molnár-Tóth Ágnes

matematika

Molnár-Tóth Ágnes

technika és tervezés

Molnár-Tóth Ágnes

vizuális kultúra

Molnár-Tóth Ágnes

testnevelés

Molnár-Tóth Ágnes

német nyelv

Gál Anna Molnár Márk

népismeret

Gál Anna Molnár Márk

ének-zene

Sallay Niké

etika

Molnár-Tóth Ágnes

Hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta

Rab Anett