1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Kubinyiné Pogány Rita
Napközis nevelő
Pető Katalin
Osztálylétszám
29 fő
Terem
II./23.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Kubinyiné Pogány Rita

matematika

Kubinyiné Pogány Rita

technika

Kubinyiné Pogány Rita

vizuális kultúra

Kubinyiné Pogány Rita

testnevelés


Kocsis Márta

német nyelv

Bartók-Gál Anna
Kocsis Márta

népismeret

Bartók-Gál Anna
Kocsis Márta

ének-zene

Rosta Beáta

környezetismeret

Bartók-Gál Anna

etika

Kubinyiné Pogány Rita

hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett
Jakab Béladigitális kultúra
 


Striczki-Balla Adrienn