1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Kocsis Márta
Napközis nevelő
Dóka Barbara
Osztálylétszám
26 fő
Terem
II./22

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Kocsis Márta

matematika

Dóka Barbara

technika

Karosiné Budaházi Beáta

vizuális kultúra

Dóka Barbara

testnevelés

Herberth Pál 

német nyelv

Kocsis Márta   Kollárné Mázsi Krisztina

népismeret

Kollárné Mázsi Krisztina

ének-zene

Rosta Beáta

környezetismeret

Kocsis Márta

etika

Kocsis Márta

hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Molnár István