1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Tudjáné Sótér Éva
Osztálylétszám
31 fő
Terem
I./12

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Dénes Tünde

matematika

Tóth Petra

technika és tervezés

Szaplonczay Gabriella

vizuális kultúra

Tóth Márta

testnevelés

Tudjáné Sótér Éva

német nyelv

Heinemann Csilla
Németh Melanie

népismeret

Heinemann Csilla
Németh Melanie

ének-zene

dr. Gullerné Huszti Edit

történelem

Fetterné Szőnyi Éva

osztályfőnöki

Tudjáné Sótér Éva

digitális kultúra

Csintalan Tamás

természettudomány

Tudjáné Sótér Éva

etika

Dénes Tünde

hit-és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett