1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Dénes Tünde
Osztálylétszám
28 fő
Terem
II./21

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Dénes Tünde

matematika

Szabóné Varga Erzsébet

vizuális kultúra

Tóth Márta

testnevelés

Bertalan Tünde

német nyelv

Kovács-Scheffer Zsuzsanna 
Ney-Manhertz Orsolya

Németh Melanie – anyanyelvi tanár

népismeret

Kovács-Scheffer Zsuzsanna 
Ney-Manhertz Orsolya

angol nyelv

Foltin Gabriella

ének-zene

dr. Gullerné Huszti Edit

történelem

dr. Havassyné Csontos Katalin

osztályfőnöki

Dénes Tünde

informatika

Krajnc László

biológia

Tudjáné Sótér Éva

fizika

Krajnc László

kémia

Karsay-Bagota Orsolya

földrajz

Bris Ágnes

etika

Dénes Tünde

hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett

Jakab Béla